Hälsa hänger ihop med att leva miljövänligt?

De flesta vill leva både hälsosamt och miljövänligt. Att miljö- och hälsomedvetenhet hänger samman med varandra är kanske inte så överraskande. Jorden är ett ekosystem, kroppen ett annat – om än i miniatyr. En global undersökning som genomfördes 2020 av ett partnerskap mellan bland andra IKEA, Pepsi, WWF och Visa visade att framför allt yngre människor är beredda att kompromissa eller göra livsförändringar för att leva både hälsosamt och miljövänligt. Faktum är att hälsa och miljö ofta tycks gå hand i hand. Hälsosam kost är i många fall mer miljövänlig än kost som är mindre bra för hälsan. Frukt, grönsaker och nötter påverkar till exempel klimatet i mindre utsträckning än vad kött gör. Men grönsaker och frukt som du köper i affären kommer aldrig att vara bättre än sådant du odlar själv.

 

Kompostera för att skapa matjord till odling

Om du funderar på att börja odla grönsaker bör du också fundera på att börja kompostera. Kompostering är ett naturligt sätt att återvinna matrester. En metod som gör att du kan återföra näringsämnen i kosten till jorden. Bokashi-kompostering är en japansk metod för kompostering av matrester. Den har dock vissa skillnader jämfört med vanlig kompostering där matresterna förmultnar. Inom bokashi fermenterar man istället avfallet genom att man tillsätter mikroorganismer. Den stora fördelen för den som vill kompostera hemma är att bokashi inte luktar illa under komposteringsprocessen. Om du inte vill eller har möjlighet att odla själv, exempelvis om du bor i lägenhet, så är bokashi-kompostering förstås ett utmärkt alternativ just av den anledningen. Sedan kan du förstås använda det komposterade materialet även för krukväxter, exempelvis om du odlar örter och kryddväxter.

En bokashikompost är enkel att sköta

Hur fungerar bokashikomposter rent praktiskt? På det stora hela fungerar det som vanlig kompostering. Skillnaden är att det sker i en lufttät hink. En annan skillnad är att du med jämna mellanrum ska tömma ut lakvattnet för att innehållet inte ska bli för fuktigt. Hela komposteringsprocessen tar ungefär två veckor. Eftersom en full hink med bokashikompost ska stå i veckor är det praktiskt om du har åtminstone två hinkar att växla mellan.

Varför inte se på att börja kompostera som ett litet steg till att börja leva ett mer hälsosamt liv i samklang med naturen? Oavsett om du kompletterar med att också börja odla dina egna grönsaker eller inte.